THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Lý luận Quan hệ quốc tế

2017

Lý luận Quan hệ quốc tế

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
1. Nhập môn. 2. Trường phái hiện thực. 3. Trường phái tự do. 4. Lý thuyết kinh tế chính trị. 5. Lý thuyết phê phán. 6. Lý thuyết phi phương Tây.

Thông tin chi tiết

  Tác giả: Học viện Ngoại giao
  Thông tin nhan đề:Lý luận Quan hệ quốc tế / Học viện Ngoại giao
  Xuất bản, phát hành:H. : Lao động Xã - hội , 2017
  Mô tả vật lý:432 tr. ; 26 cm
  Từ Khóa:Cân bằng quyền lực , Cấu trúc chính trị quốc tế , Lý luận Quan hệ quốc tế , Lý thuyết kinh tế chính trị , Lý thuyết quan hệ quốc tế , Nền chính trị quốc tế , Nhập môn quan hệ quốc tế , Quan hệ quốc tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-V.003286-8
 • Tổng số bản: 3
 • Tổng số bản rỗi: 3
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Quan hệ Quốc tế (V)

Từ khóa