THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập 2

2013

Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập 2

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Chương 6: Khái niệm về nghĩa vụ quân sự và hợp đồng quân sự. Chương 7: Các hợp đồng dân sự thông dụng. Chương 8: Hứa thưởng và thi có giải. Chương 9: Thực hiện công việc không có ủy quyền, nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật. Chương 10: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Chương 11: Chuyển quyền sử dụng đất. Chương 12: Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Chương 13: Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Thông tin chi tiết

  Tác giả: Đại học Luật Hà Nội
  Thông tin nhan đề:Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập 2 / Đại học Luật Hà Nội
  Xuất bản, phát hành:H. : Công an Nhân dân , 2013
  Mô tả vật lý: 427 tr. ; 20 cm
  Từ Khóa:Giáo trình , Giáo trình luật dân sự , Luật dân sự Việt Nam , Luật Việt Nam , Pháp luật dân sự , Giáo trình luật

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.001774-5
 • Tổng số bản: 2
 • Tổng số bản rỗi: 2
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa