THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Trích văn kiện Đảng về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại: Tập 2 (1945 - 1954)

Vũ Dương Huân, Dương Văn Quảng, Đỗ Văn Bạch

Trích văn kiện Đảng về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại: Tập 2 (1945 - 1954)

Tác giả: Vũ Dương Huân, Dương Văn Quảng, Đỗ Văn Bạch
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Vũ Dương Huân, Dương Văn Quảng, Đỗ Văn Bạch
  Thông tin nhan đề:Trích văn kiện Đảng về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại: Tập 2 (1945 - 1954) / Vũ Dương Huân
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Quan hệ Quốc tế , 2001
  Mô tả vật lý:184 tr. ; 19 cm.
  Từ Khóa:Chính sách đối ngoại , Chính sách đối ngoại , Quan hệ quốc tế , Văn kiện , Văn kiện Đảng

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.009577-8; VN-V.011474-96
 • Tổng số bản: 25
 • Tổng số bản rỗi: 24
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa