THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chủ nghĩa đa phương trên thế giới và đối ngoại đa phương của Việt Nam

Đặng Đình Quý

Chủ nghĩa đa phương trên thế giới và đối ngoại đa phương của Việt Nam

Tác giả: Đặng Đình Quý
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa đa phương. Chương 2: Thực tiễn quốc tế về chủ nghĩa đa phương và ngoại giao đa phương. Chương 3: Quá trình phát triển tư duy và triển khai công tác đối ngoại đa phương của Việt Nam. Chương 4: Xu thế phát triển

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Đặng Đình Quý Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Nguyệt Nga,..
  Thông tin nhan đề:Chủ nghĩa đa phương trên thế giới và đối ngoại đa phương của Việt Nam / Đặng Đình Quý
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia , 2019
  Mô tả vật lý:494 tr. ; 24 cm
  Từ Khóa:Chủ nghĩa đa phương , Công tác đối ngoại , Đối ngoại đa phương , Ngoại giao đa phương , Quan hệ quốc tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-V.03033-7
 • Tổng số bản: 5
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa