THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Xung đột giữa quyền sáng chế liên quan đến dược phẩm và quyền tiếp cận dược phẩm dưới góc độ quyền con người

Tác giả: Vũ Thị Phương Thảo
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Khái quát chung về quyền sáng chế liên quan đến dược phẩm và quyền tiếp cận dược phẩm. Chương 2: Xung đột giữa quyền sáng chế liên quan đến dược phẩm và quyền tiếp cận dược phẩm với quyền con người. Chương 3: Thực tiễn và đề xuất giải phapr hoàn thiện pháp luật thông qua kinh nghiệm của một số quốc gia

Thông tin chi tiết

Tác giả: Vũ Thị Phương Thảo
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2021
Mô tả vật lý: 79tr, 30cm
Nguồn:
Từ khóa: Dược phẩm, Khóa luận, Luật Quốc tế, Quyền sáng chế, Quyền tiếp cận dược phẩm

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm