THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quan hệ thương mại và đầu tư EU- Trung Quốc giai đoạn 2017-2021

Tác giả: Đắc Thị Kim Oanh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Lý luận chung về thương mại đầu tư và khái quát quan hệ EU- Trung Quốc. Chương 2: Thực trạng quan hệ thương mại và đầu tư EU- Trung Quốc giai đoạn 2017-2021. Chương 3: Triển vọng quan hệ thương mại và đầu tư EU- Trung Quốc

Thông tin chi tiết

Tác giả: Đắc Thị Kim Oanh
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2022
Mô tả vật lý: 62 tr, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: EU- Trung Quốc, Khóa luận kinh tế, Kinh tế quốc tế, Quan hệ đầu tư, Quan hệ thương mại, Thương mại đầu tư, Trung Quốc- ẺU, Khóa luận

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm