THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Nhập siêu của Việt Nam trong quan hệ thương mại với Trung Quốc thực trạng và giải pháp

Tác giả: Đỗ Thị Hạnh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Tổng quan quan hệ Việt Nam- Trung Quốc. Chương 2: Thực trạng nhập siêu của Việt Nam trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Chương 3: Một số giải pháp giảm nhập siêu của Việt Nam trong quan hệ thương mại với Trung Quốc

Thông tin chi tiết

Tác giả: Đỗ Thị Hạnh
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2018
Mô tả vật lý: 66 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Xuất khẩu Việt Nam, Khóa luận, Thực trạng nhập siêu, Quan hệ thương mại, Kinh tế quốc tế, Khóa luận kinh tế

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm