THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tác động của sức mạnh mềm đối với phân bổ quyền lực giữa các nước lớn sau chiến tranh lạnh.

Tác giả: Nguyễn Thanh Trà
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Một số vấn đề lý thuyết về quyền lực

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Thanh Trà
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2014
Mô tả vật lý: 55 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Khóa luận, Quyền lực, Sức mạnh mềm

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm