THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Lý luận quan hệ quốc tế

Paul R.Viotti, Mark V.Kauppi

2001

Lý luận quan hệ quốc tế

Tác giả: Paul R.Viotti, Mark V.Kauppi
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
I: Lý luận, các quan niệm và quan hệ quốc tế. II: Chủ nghĩa hiện thực, quốc gia, quyền lực và cân bằng quyền lực. III: Thuyết đa nguyên: Quyết định chính sách, chủ nghĩa xuyên quốc gia, phụ thuộc lẫn nhau. IV: Chủ nghĩa toàn cầu: Sự phụ thuộc và hệ thống thế giới tư bản chủ nghĩa. V: Những quan điểm chuẩn mực và lý thuyết quan hệ quốc tế.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Paul R.Viotti, Mark V.Kauppi
  Thông tin nhan đề:Lý luận quan hệ quốc tế / Paul R.Viotti
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Quan hệ Quốc tế , 2001
  Mô tả vật lý:774 tr. ; 25 cm
  Từ Khóa:Cân bằng quyền lực , Chủ nghĩa hiện thực , Chủ nghĩa toàn cầu , Chủ nghĩa xuyên quốc gia , Lý luận quan hệ quốc tế , Lý thuyết quan hệ quốc tế , Quan hệ quốc tế , Thuyết đa nguyên , Giáo trình

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.001608-17
 • Tổng số bản: 10
 • Tổng số bản rỗi: 5
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa