THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Phân tích chính sách an ninh: Cách tiếp cận châu Âu

Nguyễn Vũ Tùng

Phân tích chính sách an ninh: Cách tiếp cận châu Âu

Tác giả: Nguyễn Vũ Tùng
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Bài 1: Giới thiệu khái niện an ninh. Bài 2: Hòa bình và an ninh trong hệ thống quốc tế đương đại. Bài 3: Nghiên cứu an ninh: các vấn đề an ninh cơ bản. Bài 4: Nghiên cứu an ninh: Các lý thuyết. bài 5: Phân tích chính sách an ninh trong thực tế.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Vũ Tùng Nguyễn Tuấn Việt, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thùy Minh, Hoàng Thị Tuấn Oanh..
  Thông tin nhan đề:Phân tích chính sách an ninh: Cách tiếp cận châu Âu / Nguyễn Vũ Tùng
  Xuất bản, phát hành:H. / 2016
  Mô tả vật lý:697 tr. ; 29 cm.
  Từ Khóa:An ninh , Chính sách an ninh , Chính sách an ninh quốc phòng , EU

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-V.002799-807; QHQT-V.02798
 • Tổng số bản: 10
 • Tổng số bản rỗi: 9
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Quan hệ Quốc tế (V)

Từ khóa