THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Sapiens: Lược sử loài người

Yuval Noah Harari; Nguyễn Thủy Chung (dịch)

2022

Sapiens: Lược sử loài người

Tác giả: Yuval Noah Harari; Nguyễn Thủy Chung (dịch)
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Phần 1: Cách mạng nhận thức. Phần 2: Cách mạng nông nghiệp. Phần 3: Sự thống nhất của loài người. Phần 4: Cách mạng khoa học.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Yuval Noah Harari; Nguyễn Thủy Chung (dịch)
  Thông tin nhan đề:Sapiens: Lược sử loài người / Yuval Noah Harari
  Xuất bản, phát hành:H. : Tri thức , 2022
  Mô tả vật lý:568 tr. ; 24 cm
  Từ Khóa:Cách mạng khoa học , Cách mạng nhận thức , Cách mạng nông nghiệp , Quan hệ quốc tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-V.003230-4
 • Tổng số bản: 5
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Quan hệ Quốc tế (V)

Từ khóa