THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Hiệp định Giơnevơ 50 năm nhìn lại

Bộ Ngoại giao

Hiệp định Giơnevơ 50 năm nhìn lại

Tác giả: Bộ Ngoại giao
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách được hình thành trên cơ sở các bài viết và tham luận của Hội thảo: 50 năm Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương - Ý nghĩa và bài học do Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 16/7/2004 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp định được ký kết. Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích và làm sáng tỏ bối cảnh thế giới vào thời điểm diễn ra Hội nghị; ý nghĩa và thắng lợi quan trọng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với kết quả đàm phán tại Hội nghị; ý nghĩa, bài học và tác động của Hiệp định đối với cách mạng Việt Nam, Lào, Campuchia và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Bộ Ngoại giao
  Thông tin nhan đề:Hiệp định Giơnevơ 50 năm nhìn lại
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia , 2008
  Mô tả vật lý:363 tr.
  Từ Khóa:Kháng chiến chống Pháp , Chiến thắng Điện Biên Phủ , Đối ngoại Việt Nam , Giơnevơ , Hiệp định Giơnevơ , Lịch sử Việt Nam , Phong trào giải phóng dân tộc , Việt Nam đối ngoại

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.009343-50; VN-V.012276
 • Tổng số bản: 9
 • Tổng số bản rỗi: 9
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa