THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Hoa Kỳ văn hoá và chính sách đối ngoại

Nguyễn Thái Yên Hương

Hoa Kỳ văn hoá và chính sách đối ngoại

Tác giả: Nguyễn Thái Yên Hương
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Thái Yên Hương Lê Mai Phương
  Thông tin nhan đề:Hoa Kỳ văn hoá và chính sách đối ngoại / Nguyễn Thái Yên Hương
  Xuất bản, phát hành:H. : Thế giới , 2008
  Mô tả vật lý:306 tr.
  Từ Khóa:Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ , Hoa Kỳ , Văn hoá Hoa Kỳ

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: MY-V.000599-600; MY-V.000693-4; MY-V.000999
 • Tổng số bản: 5
 • Tổng số bản rỗi: 5
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Hoa Kỳ (V)

Từ khóa