THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Lôgích chính trị Mỹ

Samuel Kernell

Lôgích chính trị Mỹ

Tác giả: Samuel Kernell
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách đã phác hoạ toàn bộ cấu trúc của hệ thống chính trị Mỹ, những nhân tố cơ bản sau các thể chế chính trị phức tạp, các nguyên tắc và thực tiễn căn bản của đời sống chính trị, từ đó giúp người đọc có được những hiểu biết sâu sắc, nắm bắt được lôgích ẩn chứa trong các thể chế và thực tiễn nền chính trị Mỹ.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Samuel Kernell Gary C.Jacobson
  Thông tin nhan đề:Lôgích chính trị Mỹ / Samuel Kernell
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia , 2007
  Mô tả vật lý:718tr ; 27cm
  Từ Khóa:Đối nội Mỹ , Chế độ liên bang , Chế độ Tổng thống , Chính trị Mỹ , Hiễn pháp Mỹ , Lôgích , Mỹ đối nội , Quốc hội Mỹ

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: MY-V.000679-88
 • Tổng số bản: 10
 • Tổng số bản rỗi: 7
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Hoa Kỳ (V)

Từ khóa