THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quan hệ Mỹ- Trung trong nửa đầu thế kỷ XXI: Mối quan hệ nước lớn kiểu mới?

Nguyễn Vũ Tùng, Đặng Cẩm Tú

Quan hệ Mỹ- Trung trong nửa đầu thế kỷ XXI: Mối quan hệ nước lớn kiểu mới?

Tác giả: Nguyễn Vũ Tùng, Đặng Cẩm Tú
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Quan hệ Mỹ - Trung sau chiến tranh lạnh. Chương 2: Ý tưởng về mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới. Chương 3: Chiều hướng quan hệ Mỹ - Trung.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Vũ Tùng, Đặng Cẩm Tú
  Thông tin nhan đề:Quan hệ Mỹ- Trung trong nửa đầu thế kỷ XXI: Mối quan hệ nước lớn kiểu mới? / Nguyễn Vũ Tùng
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia , 2017
  Mô tả vật lý:359 tr. ; 20 cm.
  Từ Khóa:Mỹ đối ngoại , Quan hệ nước lớn , Trung Quốc đối ngoại , Quan hệ Mỹ Trung , Quan hệ nước lớn , Quan hệ Trung Mỹ , Sau chiến tranh lạnh

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: MY-V.000963-71
 • Tổng số bản: 9
 • Tổng số bản rỗi: 9
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Hoa Kỳ (V)

Từ khóa