THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quan hệ Mỹ- Nhật Bản trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump

Tác giả: Đào Văn Tuấn
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Các nhân tố tác động đến quan hệ Mỹ- Nhật Bản dưới thời Tổng thống Donald Trump. Chương 2: Thực tiễn quan hệ Mỹ- Nhật Bản dưới thời Tổng thống Donald Trump. Chương 3: Dự báo quan hệ Mỹ- Nhật Bản đến năm 2025

Thông tin chi tiết

Tác giả: Đào Văn Tuấn
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 64 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Donad Trump, Khóa luận, Mỹ - Nhật Bản, Nhật Bản- Mỹ, Tổng thống Donald Trump

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm