THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Sự điều chỉnh trong chiến lược Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương dưới thời chính quyền Joe Biden

Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở hoạch định chiến lược Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương. Chương 2: Nội dung và quá trình triển khai chiến lược Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương của chính quyền Biden. Chương 3: Dự báo triển vọng chiến lược Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương và liên hệ với Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2022
Mô tả vật lý: 60 tr, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Chiến lược Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương, Hoạch định chiến lược, Khóa luận quan hệ quốc tế, Quan hệ quốc tế, Khóa luận

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm