THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Anh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở phân tích. Chương 2: Phân tích chính sách đối ngoại thời kỳ Tổng thống Joe Biden. Chương 3: Đánh giá tác động chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Anh
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2022
Mô tả vật lý: 64 tr, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Đối ngoại Mỹ, Khóa luận quan hệ quốc tế, Mỹ đối ngoại, Quan hệ quốc tế, Khóa luận

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm