THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Vấn đề an ninh năng lượng trong chính sách của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh dưới thời Tổng thống Obama

Tác giả: Trần Phương Anh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: An ninh năng lượng trong chính sách đối ngoại Mỹ. Chương 2: An ninh năng lượng trong chính sách của Tổng thống Obama đối với khu vực Mỹ Latinh. Chương 3: Đánh giá vấn đề an ninh năng lượng trong chính sách đối với Mỹ Latinh của chính quyền Barack Obama và triển vọng chính sách đối với khu vực Mỹ - Latinh

Thông tin chi tiết

Tác giả: Trần Phương Anh
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 60 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: An ninh năng lượng, Đối ngoại Mỹ, Khóa luận, Mỹ đối ngoại, Mỹ Latinh- Mỹ, Mỹ- Mỹ Latinh, Obama, Tổng thống Obama

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm