THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chính sách an ninh năng lượng của Mỹ qua hai nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump và Joe Biden

Tác giả: Nguyễn Trịnh Lam Khanh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở hoạch định chính sách an ninh năng lượng của Mỹ. Chương 2: Nội dung và triển khai chính sách an ninh năng lượng của Mỹ qua hai nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump và Joe Biden. Chương 3: Đánh giá chính sách an ninh năng lượng của Mỹ từ năm 2017 đến nay và hàm ý cho Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Trịnh Lam Khanh
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2023
Mô tả vật lý: 75 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: An ninh năng lượng, An ninh năng lượng của Mỹ, Chính sách an ninh năng lượng, Khoá luận Chính trị Quốc tế, Khoá luận tốt nghiệp, Quan hệ quốc tế, Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Joe Biden, Khoá luận

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm