THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chính sách ngoại giao năng lượng của Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á những năm đầu thế kỷ XXI.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Khái quát chính sách an ninh năng lượng của Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI. Chương 2: Ngoại giao năng lượng của Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á những năm đầu thế kỷ XXI. Chương 3: Tác động của chính sách ngoại giao năng lượng c

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Thị Hương
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2018
Mô tả vật lý: 63 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Trung Quốc

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm