THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia: Tiếp cận từ góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc

Tác giả: Phạm Thanh Bằng
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia. Chương 2: Thực trạng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia từ góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc. Chương 3: Dự báo triển vọng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia và khuyến khích chính sách từ góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Phạm Thanh Bằng
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2023
Mô tả vật lý: 202 tr, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Lợi ích quốc gia - dân tộc, Luận án, Luận án tiến sĩ, Quan hệ đối tác chiến lược, Quan hệ Việt Nam - Malaysia, Việt Nam - Malaysia

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm