THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tác động của viện trợ quân sự tới sự hợp tác giữa Mỹ và các đồng minh Trung Đông chủ chốt từ sau sự kiện 11

Tác giả: Trương Hải Linh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Một số vấn đề lý thuyết về viện trợ quân sự và tác động của nó tới hợp tác của nước nhận với nước cung cấp. Chương 2: Tác động của viện trợ quân sự tới sự hợp tác với Mỹ của các đồng minh Trung Đông từ sau sự kiện 11/9. Chương 3: Dự báo viện trợ quân sự Mỹ cho các đồng minh Trung Đông giai đoạn 2016 - 2020

Thông tin chi tiết

Tác giả: Trương Hải Linh
Nhà xuất bản: Học viện ngoại giao
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý: 62 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Khóa luận, Mỹ, Quan hệ quốc tế, Quân sự, Trung Đông, Viện trợ quân sự

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm