THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Giáo trình công pháp quốc tế. Quyển 2

Trần Thị Thùy Dương

Giáo trình công pháp quốc tế. Quyển 2

Tác giả: Trần Thị Thùy Dương
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Chương VIII: Luật về các tổ chức quốc tế liên chính phủ. Chương IX: Luật quốc tế về quyền con người. Chương X: Luật hình sự quốc tế. Chương XI: Luật môi trường quốc tế. Chương XII: Luật kinh tế quốc tế. Chương XIII: Giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế. Chương XIV: Trách nhiệm pháp lý quốc tế.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Trần Thị Thùy Dương
  Thông tin nhan đề:Giáo trình công pháp quốc tế. Quyển 2 / Trần Thị Thùy Dương
  Xuất bản, phát hành:H. : Hồng Đức , 2013
  Mô tả vật lý:493 tr. ; 21 cm
  Từ Khóa:Công pháp quốc tế , Giải quyết tranh chấp , Giáo trình , Luật hình sự quốc tế , Luật kinh tế quốc tế , Luật môi trường quốc tế , Luật quốc tế , Quyền con người , Tổ chức quốc tế liên chính phủ

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LQT-V.000690-4
 • Tổng số bản: 5
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3, 4- Giá sách: Luật quốc tế (V)

Từ khóa