THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Giáo trình Luật Quốc tế

Giáo trình Luật Quốc tế

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Các vấn đề chung của luật quốc tế. Chương 2: Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế. Chương 3: Quốc gia và các chủ thể khác của luật quốc tế. Chương 4: Nguồn của luật quốc tế. Chương 5: Luật điều ước quốc tế. Chương 6: Biên giới - lãnh thổ trong luật quốc tế. Chương 7: Luật biển quốc tế. Chương 8: Luật quốc tế về quyền con người. Chương 9: Luật nhân đạo quốc tế. Chương 10: Luật ngoại giao - lãnh sự. Chương 11: Luật tổ chức quốc tế.

Thông tin chi tiết

  Tác giả: Phạm Lan Dung, Nguyễn Thị Lan Anh, Phan Duy Hảo ..
  Thông tin nhan đề:Giáo trình Luật Quốc tế
  Xuất bản, phát hành:H : Thế giới , 2022
  Mô tả vật lý:479tr ; 24cm
  Từ Khóa:Biên giới , Điều ước quốc tế , Giáo trình , Lãnh thổ , Luật Nhân đạo Quốc tế , Luật quốc tế , Quyền con người , Tập quán quốc tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.000355-74
 • Tổng số bản: 20
 • Tổng số bản rỗi: 17
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa