THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Giáo trình Kinh tế đối ngoại

Nguyễn Văn Lịch, Nguyễn Trọng Tài, Kiều Hữu Thiện,..

Giáo trình Kinh tế đối ngoại

Tác giả: Nguyễn Văn Lịch, Nguyễn Trọng Tài, Kiều Hữu Thiện,..
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách đi từ những vấn đề chung về lý luận đến trình bày những vấn đề cụ thể của hoạt động kinh tế đối ngoại: khái quát về quá trình đổi mới nền kinh tế đối ngoại; khái quát về quá trình đổi mới nền kinh tế Việt Nam; khái quát về kinh tế đối ngoại; các quan điểm của Việt Nam về phát triển kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam; giới thiệu về thương mại hàng hóa của Việt Nam; giới thiệu về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,...

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Văn Lịch, Nguyễn Trọng Tài, Kiều Hữu Thiện,.
  Thông tin nhan đề:Giáo trình Kinh tế đối ngoại
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia , 2012
  Mô tả vật lý:445 tr ; 21 cm
  Từ Khóa:Giáo trình , Giáo trình kinh tế đối ngoại , Kinh tế đối ngoại , Kinh tế Việt Nam , Thương mại hàng hóa

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.000484-539
 • Tổng số bản: 56
 • Tổng số bản rỗi: 56
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa