THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Giáo trình Kinh tế đối ngoại Việt Nam

Nguyễn Anh Tuấn (cb), Nguyễn Văn Lịch

Giáo trình Kinh tế đối ngoại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn (cb), Nguyễn Văn Lịch
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Khái quát về kinh tế đối ngoại. Chương 2: Kinh tế đối ngoại- Một bộ phận quan trọng của kinh tế Việt Nam từ năm 1954 đến nay. Chương 3: Ngoại giao Việt Nam. Chương 4: Thị trường ngoại hối Việt Nam. Chương 5: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Chương 6: Viện trợ phát triển chính thức ở Việt Nam. Chương 7: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Chương 8: Việt Nam thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Anh Tuấn (cb), Nguyễn Văn Lịch
  Thông tin nhan đề:Giáo trình Kinh tế đối ngoại Việt Nam
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia , 2005
  Mô tả vật lý:445 tr ; 24 cm
  Từ Khóa:Đầu tư trực tiếp , Giáo trình , Giáo trình kinh tế , Hoạt động kinh tế , Kinh tế đối ngoại , Kinh tế đối ngoại Việt Nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.000792-859
 • Tổng số bản: 68
 • Tổng số bản rỗi: 67
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa