THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Giáo trình Quan hệ Kinh tế quốc tế

TS. Nguyễn Anh Tuấn (chủ biên), GS.TS. Bùi Huy Khoát,..

Giáo trình Quan hệ Kinh tế quốc tế

Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn (chủ biên), GS.TS. Bùi Huy Khoát,..
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Cuốn Giáo trình Quan hệ Kinh tế Quốc tế bao gồm 10 chương: Chương 1: Khái niệm quan hệ kinh tế quốc tế; Chương 2: Thương mại quốc tế; Chương 3: Đầu tư trực tiếp nước ngoài và các công ty xuyên quốc gia; Chương 4: Viện trợ từ nước ngoài; Chương 5: Nợ nước ngoài và các cuộc khủng hoảng tài chính của các nước đang phát triển; Chương 6: Hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và môi trường; Chương 7: Di chuyển quốc tế sức lao động; Chương 8: Thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán quốc tế; Chương 9: Hội nhập kinh tế quốc tế; Chương 10: Các thể chế kinh tế quốc tế.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:TS. Nguyễn Anh Tuấn (chủ biên), GS.TS. Bùi Huy Khoát,.
  Thông tin nhan đề:Giáo trình Quan hệ Kinh tế quốc tế
  Xuất bản, phát hành:H : NXB Chính trị Quốc gia , 2006
  Mô tả vật lý:417cm ; 24cm
  Từ Khóa:Cán cân thanh toán quốc tế , Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài , Giáo trình , Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế , Hội nhập kinh tế quốc tế , Kinh tế quốc tế , Quan hệ kinh tế quốc tế , Thị trường ngoại hối , Thương mại quốc tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.000569-621
 • Tổng số bản: 53
 • Tổng số bản rỗi: 48
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa