THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tập bài giảng Quan hệ Quốc tế: Chương trình Cao cấp Lý luận Chính trị

2007

Tập bài giảng Quan hệ Quốc tế: Chương trình Cao cấp Lý luận Chính trị

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách gồm 13 bài thể hiện những nội dung cơ bản và những vấn đề chủ yếu của môn học.

Thông tin chi tiết

  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
  Thông tin nhan đề:Tập bài giảng Quan hệ Quốc tế: Chương trình Cao cấp Lý luận Chính trị / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
  Xuất bản, phát hành:H. : Lý luận chính trị , 2007
  Mô tả vật lý: 351 tr. ; 21 cm
  Từ Khóa:Giáo trình , Giáo trình Quan hệ quốc tế , Lý luận Quan hệ quốc tế , Lý thuyết quan hệ quốc tế , Tập bài giảng , Quan hệ quốc tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.001755
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa