THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Giáo trình Tiếp cận chính sách đối ngoại Việt Nam

Nguyễn Vũ Tùng

2018

Giáo trình Tiếp cận chính sách đối ngoại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Vũ Tùng
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách giúp bạn đọc nắm được lịch sử và diễn biến hoạt động đối ngoại Việt Nam; cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nâng cao năng lực phân tích, đánh giá chính sách trên cơ sở lý thuyết hiện đại về quan hệ quốc tế, phương pháp nghiên cứu, khả năng vận dụng kiến thức môn học trong và ngoài ngành đối ngoại cũng như trong các lĩnh vực công tác khác.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Vũ Tùng
  Thông tin nhan đề:Giáo trình Tiếp cận chính sách đối ngoại Việt Nam / Nguyễn Vũ Tùng
  Xuất bản, phát hành:.-H. : Chính trị Quốc gia- Sự thật , 2018
  Mô tả vật lý:479 tr. ; 21 cm
  Từ Khóa:Đối ngoại Việt Nam , Giáo trình đối ngoại , Hoạt động đối ngoại , Việt Nam đối ngoại , Chính sách đối ngoại , Giáo trình

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.001181-5
 • Tổng số bản: 5
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa