THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tổng tập văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc

2018

Tổng tập văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách gồm 05 văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:
  Thông tin nhan đề:Tổng tập văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc /
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia Sự thật , 2018
  Mô tả vật lý:335 tr. ; 21 cm
  Từ Khóa:Chính trị Trung Quốc , Đảng Cộng sản Trung Quốc , Văn kiện Đại hội , Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX , Trung Quốc đối nội

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: TQ-V.001686
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Trung Quốc (V)

Từ khóa