THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Giáo trình Tiếng Nhật Ngoại Giao I = 外交日本語テキスト1

Nguyễn Vinh Thành (cb)

2024

Giáo trình Tiếng Nhật Ngoại Giao I = 外交日本語テキスト1

Tác giả: Nguyễn Vinh Thành (cb)
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách gồm 5 nội dung chính: địa lý, lịch sử, hệ thống chính trị, hệ thống giáo dục, ngoại giao và Bộ Ngoại giao.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Vinh Thành (cb)
  Thông tin nhan đề:Giáo trình Tiếng Nhật Ngoại Giao I = 外交日本語テキスト1 / Nguyễn Vinh Thành (cb)
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2024
  Mô tả vật lý:165 tr. ; 26 cm
  Từ Khóa:Giáo trình Tiếng Nhật , Sách tiếng Nhật , 日本語テキスト , Giáo trình , 外交日本語

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.001758-65
 • Tổng số bản: 8
 • Tổng số bản rỗi: 8
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa