THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Cuộc đàm phán lịch sử - Kỷ niệm 35 năm hiệp định Paris 1973 - 2008

Bộ Ngoại giao

Cuộc đàm phán lịch sử - Kỷ niệm 35 năm hiệp định Paris 1973 - 2008

Tác giả: Bộ Ngoại giao
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Bộ Ngoại giao
  Thông tin nhan đề:Cuộc đàm phán lịch sử - Kỷ niệm 35 năm hiệp định Paris 1973 - 2008 / Bộ Ngoại giao
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2009
  Mô tả vật lý:350 tr.
  Từ Khóa:Ngoại giao Việt Nam , Đấu tranh Ngoại giao , Hiệp định Paris

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.009413-4; VN-V.12960
 • Tổng số bản: 3
 • Tổng số bản rỗi: 3
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa