THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về Việt Nam

Bộ Ngoại giao

Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về Việt Nam

Tác giả: Bộ Ngoại giao
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Phần 1: Đánh – đàm và ký kết hiệp định. Phần 2: Đấu tranh thi hành hiệp định.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Bộ Ngoại giao
  Thông tin nhan đề:Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về Việt Nam
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia , 2004
  Mô tả vật lý:549 tr. ; 23 cm
  Từ Khóa:Đàm phán Paris , Mặt trận ngoại giao , Nghệ thuật đàm phán , Ngoại giao Việt Nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.008503-8; VN-V.008925-9; VN-V.009280; VN-V.011769-75; VN-V.013347-8
 • Tổng số bản: 21
 • Tổng số bản rỗi: 21
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa