THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tư duy đạo đức: Vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo

Johnathan Haidt

Tư duy đạo đức: Vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo

Tác giả: Johnathan Haidt
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Phần 1: Trực giác xuất hiện trước, lý lẽ đến sau. Phần 2: Đạo đức không chỉ có thiệt hại và công bằng. Phần 3: Đạo đức kết nối mọi người và cũng làm ta mù quáng.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Johnathan Haidt Trương Thúy Ngân (dịch)
  Thông tin nhan đề:Tư duy đạo đức: Vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo / Johnathan Haidt
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia- Sự thật , 2018
  Mô tả vật lý:546 tr. ; 24 cm
  Từ Khóa:Đạo đức con người , Tư duy đạo đức

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-V.03005-6
 • Tổng số bản: 2
 • Tổng số bản rỗi: 2
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa