THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chân dung nước Mỹ .

Chân dung nước Mỹ .

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Là cuốn sách tư liệu và tư liệu ảnh đề cập đến các lĩnh vực khác nhau của nước Mỹ, gồm: Lịch sử, địa lý, con người, xã hội, tôn giáo, nghệ thuật là tài liệu cần thiết cho sinh viên và các nhà nghiên cứu có thêm thông tin, tư liệu tham khảo.

Thông tin chi tiết

  Thông tin nhan đề:Chân dung nước Mỹ .
  Xuất bản, phát hành:H. : Thanh niên , 2002
  Mô tả vật lý:109tr ; 27,5cm
  Từ Khóa:Nghệ thuật Mỹ , Địa lý Mỹ , Lịch sử Mỹ , Mỹ , Xã hội Mỹ

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: MY-V.000511-2
 • Tổng số bản: 2
 • Tổng số bản rỗi: 2
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Hoa Kỳ (V)

Từ khóa