THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Toàn cầu hóa trong thế kỷ XXI

Phí Vĩnh Tường

Toàn cầu hóa trong thế kỷ XXI

Tác giả: Phí Vĩnh Tường
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Phần 1: Một số vấn đề của toàn cầu hóa hiện nay. Phần 2: Sự chuyển hóa, phát triển của toàn cầu hóa hay xu hướng toàn cầu hóa đảo ngược

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Phí Vĩnh Tường Nguyễn Thị Lê
  Thông tin nhan đề:Toàn cầu hóa trong thế kỷ XXI / Phí Vĩnh Tường
  Xuất bản, phát hành:H. : Khoa học Xã hội , 2019
  Mô tả vật lý:315 tr. ; 24 cm
  Từ Khóa:Quan hệ quốc tế , Toàn cầu hóa , Toàn cầu hóa đảo ngược , Xu hướng toàn cầu hóa

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-V.03022-4
 • Tổng số bản: 3
 • Tổng số bản rỗi: 2
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa