THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Cạnh tranh Mỹ - Trung về vị trí cường quốc biển và tác động đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Tác giả: Nghiêm Thị Tuyết
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở cạnh tranh Mỹ- Trung trên biển. Chương 2: Chiến lược biển của Mỹ và Trung Quốc tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Chương 3: Tác động của cạnh tranh Mỹ- Trung trên biển tới khu vực châu Á- Thái Bình Dương

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nghiêm Thị Tuyết
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 64 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Cạnh tranh Trung - Mỹ, Chiến lược biển, Khóa luận, Mỹ - Trung, Mỹ - Trung Quốc, Quan hệ quốc tế, Sức mạnh biển, Trung - Mỹ, Trung Quốc - Mỹ

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm