THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Cạnh tranh Mỹ Trung tại các thể chế đa phương ở châu Á- Thái Bình Dương từ năm 2012 đến nay

Tác giả: Vũ Thị Hoài
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Khái quát về cạnh tranh Mỹ- Trung tại các thể chế đa phương ở châu Á- Thái Bình Dương. Chương 2: Thực tiễn cạnh tranh Mỹ- Trung tại các thể chế đa phương ở châu Á- Thái Bình Dương từ 2012 đến nay. Chương 3: Tác động của cạnh tranh Mỹ- Trung tại các thể chế đa phương tại châu Á- Thái Bình Dương từ năm 2012 đến nay

Thông tin chi tiết

Tác giả: Vũ Thị Hoài
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2022
Mô tả vật lý: 64 tr, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Các thể chế đa phương, Cạnh tranh Mỹ- Trung, Cạnh tranh Trung- Mỹ, Khóa luận, Khóa luận quan hệ quốc tế, Quan hệ quốc tế

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm