THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Thủ tục hòa giải theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982: Lý luận và thực tiễn

Tác giả: Nguyễn Thùy Anh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Những vấn đề lý luận và pháp lý về biện pháp hòa giải. Chương 2: Thực tiễn áp dụng biện pháp hòa giải trong các vụ việc liên quan đến tranh chấp biển trên thế giới. Chương 3: Kinh nghiệm cho Việt Nam và khả năng áp dụng biện pháp hòa giải đối vớ

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Thùy Anh
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2018
Mô tả vật lý: 100 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Công ước Liên Hợp Quốc, Giải quyết tranh chấp, Luận văn, Luật Biển 1982, Thủ tục hòa giải

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm