THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Đánh bắt cá bất hợp pháp, không được thông báo và không được kiểm soát (IUU): Thực tiễn và bài học cho Việt Nam

Tác giả: Phạm Thị Thủy Tiên
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Quy định theo luật quốc tế về các hoạt động khai thác IUU và thực trạng khai thác IUU trên thế giới. Chương 2: Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác IUU của một số quốc gia trên thế giới. Chương 3: Thực trạng khai thác IUU và đề xuất giải pháp phòng, chống khai thác IUU tại Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Phạm Thị Thủy Tiên
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2023
Mô tả vật lý: 65 tr, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: IUU, Khóa luận, Khóa luận Luật quốc tế, Khóa luận tốt nghiệp, Luật biển 1982, Luật quốc tế

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm