THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quan điểm của các nước tiểu vùng sông Mê Công về vấn đề an ninh nguồn nước giai đoạn 1995 - nay

Tác giả: Khaikeo Keobouapha
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về an ninh nguồn nước tại tiểu vùng sông Mê Công. Chương 2: Lợi ích và quan điểm của các nước tiểu vùng sông Mê Công về vấn đề an ninh nguồn nước. Chương 3: Khuyến nghị về hợp tác an ninh nguồn nước tại tiểu vùng sông Mê Công

Thông tin chi tiết

Tác giả: Khaikeo Keobouapha
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2021
Mô tả vật lý: 59tr
Nguồn:
Từ khóa: An ninh nguồn nước, Luận văn, Sông Mê Công

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm