THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tác động của đại dịch Covid - 19 đến tiến trình nhất thể hóa Liên minh Châu Âu

Tác giả: Nguyễn Thu Hoài
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Tiến trình nhất thể hóa Liên minh Châu Âu: Cơ sở lý luận và lịch sử. Chương 2: Thực tiễn tác động của đại dịch Covid-19 đến tiến trình hội nhập Châu Âu từ 2020 đến nay. Chương 3: Đánh giá xu thế phát triển của Liên minh Châu Âu trước tác động của đại dịch Covid-19 và triển vọng quá trình nhất thể hóa Liên minh Châu Âu

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Thu Hoài
Nhà xuất bản: Học viên Ngoại giao
Năm xuất bản: 2021
Mô tả vật lý: 65tr, 30cm
Nguồn:
Từ khóa: Covid-19, Đại dịch Covid-19, Hội nhập khu vực, Khóa luận, Liên minh Châu Âu, Nhất thể hóa

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm