THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

A critical discourse analysis of Barack Obama's Cairo speech A new beginning on 4th June 2009

Tác giả: Vu Thi Thuy Nhung
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chapter 1: Introduction. Chapter 2: Literature review and Methodology. Chapter 3: Methodology, Findings and Discussion. Chapter 4: Recapitulations, Implications, Limitations, and Recommendations

Thông tin chi tiết

Tác giả: Vu Thi Thuy Nhung
Nhà xuất bản: Diplomatic Academy of Vietnam
Năm xuất bản: 2022
Mô tả vật lý: 48p, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: A New Beginning, CDA, Critial discourse analysis, Khóa luận, Ngôn ngữ Anh

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm