THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Vấn đề dân chủ nhân quyền trong quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ thời kỳ chính quyền Tổng thống Barack Obama

Tác giả: Nguyễn Hà An
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Dân chủ và nhân quyền theo cách tiếp cận của Hoa Kỳ và Việt Nam. Chương 2: Thực trạng vấn đề dân chủ, nhân quyền trong quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ thời Tổng thống Barack Obama. Chương 3: Dự báo vấn đề dân chủ, nhân quyền trong quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Hà An
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2018
Mô tả vật lý: 123 tr, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Dân chủ, Luận văn quan hệ quốc tế, Nhân quyền, Quan hệ quốc tế, Vấn đề dân chủ, Vấn đề nhân quyền, Barack Obama, Dân chủ nhân quyền, Hoa Kỳ- Việt Nam, Luận văn, Việt Nam- Hoa Kỳ

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm