THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump và Joe Biden

Tác giả: Đỗ Kiều My
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở hoạch định chiến lược. Chương 2: Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dưới chính quyền Donald Trump và Joe Biden: So sánh theo khuôn khổ bốn chứ P. Chương 3: Dự báo triển vọng của chiến lược và đề xuất chính sách cho Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Đỗ Kiều My
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2023
Mô tả vật lý: 63 tr, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Chính sách Tái cân bằng, Khóa luận, Khóa luận Chính trị quốc tế, Khóa luận tốt nghiệp, Khuôn khổ bốn chữ P, Lợi ích quốc gia, Mỹ, Quan hệ quốc tế, Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Joe Biden

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm