THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Nga học (Tuyển tập tài liệu phục vụ học tập)

Tác giả: Vũ Dương Huân (st)
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
I. Các biểu tượng quốc gia và Tài liệu cơ bản về Liên bang Nga, quan hệ Việt Nga. II. Lịch sử Liên bang Nga. III. Một số tài liệu gốc về Liên bang Nga và quan hệ Việt-Nga. IV. Một số bài nghiên cứu về nước Nga và quan hệ Việt-Nga. V. Danh mục Tài liệu tham khảo.

Thông tin chi tiết

Tác giả: Vũ Dương Huân (st)
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý:
Nguồn:
Từ khóa: Nga học, Liên bang Nga, Quan hệ Việt - Nga, Biểu tượng quốc gia, Lịch sử Liên bang Nga, Liên Xô tan rã, Hiến pháp Nga, Đối ngoại Nga, Nghiên cứu Liên bang Nga

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm