THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tài liệu tham khảo: Trung Quốc học

Tác giả: Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao - Học viện Ngoại giao
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Bài 1: Nhập môn. Bài 2: Tổng quan về Trung Quốc. Bài 3: Thể chế chính trị Trung Quốc. Bài 4: Kinh tế xã hội Trung Quốc. Bài 5: Chính sách ngoại giao và quan hệ đối ngoại Trung Quốc. Bài 6: Chính sách ngoại giao nước lớn. Bài 7: Chính sách ngoại giao Đông Nam Á. Bài 8: Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tác giả: Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao - Học viện Ngoại giao
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2017
Mô tả vật lý:
Nguồn:
Từ khóa: Trung Quốc học, Nghiên cứu Trung Quốc, Quan hệ quốc tế, Chính trị Trung Quốc, Đối ngoại Trung Quốc, Kinh tế xã hội Trung Quốc, Tài liệu tham khảo

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm