THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Báo Thế giới & Việt Nam

Tác giả: Bộ Ngoại giao
Loại tài liệu: Tài liệu số - Báo điện tử
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

Tác giả: Bộ Ngoại giao
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2024
Mô tả vật lý:
Nguồn: Thế giới & Việt Nam .- Số 23(1630)06/2024
Từ khóa: Thế giới toàn cảnh, Ngoại giao toàn diện, Trung tâm tăng trưởng mới, Thế giới đa cực, Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg 2024, Việt Nam - Slovenia, Người Việt năm châu, Cuộc tổng tuyển cử Ấn Độ, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Đối ngoại VIệt Nam, Công tác đối ngoại, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư, Diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm