THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quyền lực cấu trúc của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình và tác động đến định hình trât tự thế giới mới

Tác giả: Trần Bảo Hoàng Bách
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quyền lực cấu trúc của Trung Quốc. Chương 2: Thực trạng quyền lực cấu trúc Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình. Chương 3: Đánh giá quyền lực cấu trúc Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình, triển vọng và tác động tới định hình trật tự thế giới mới

Thông tin chi tiết

Tác giả: Trần Bảo Hoàng Bách
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 55 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Định hình trật tự thế giới, Khóa luận, Quyền lực cấu trúc, Trật tự thế giới mới

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm